slide layer
  1. مراقبت های سه ماهه اول بارداری

    مراقبت های سه ماهه اول بارداری

    در حالت ایده آل ، مراقبت دوران بارداری قبل از لقاح  با تمرکز بر عادات مغذی غذا خوردن، وزن مناسب ، مدیریت مناسب پزشکی مانند دیابت، پرکاری تیروئید ، و فشار خون ، و پرهیز از سیگار کشیدن، مصرف الکل و سوء مصرف مواد استمراقبت های بهداشتی در بارداری: تغذیه:...

    ادامه مطلب....